loader image

REGULAMIN

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STUDIO:
 • Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Od osób niepełnoletnich wymagamy zgody opiekuna prawnego na piśmie. Wzór jest dostępny do pobrania na końcu regulaminu.
 • Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi.
 • Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 •  W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utrata zdrowia.
 • Klient ma prawo sprawdzić przed zabiegiem sterylność igieł, gripów, farb oraz ich terminu przydatności.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.  Wówczas ewentualne poprawki są płatne i ustalane z Klientem. Koszt minimalny wynosi 200zł.
 • Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW I REZERWACJI TERMINÓW:
 • Ceny w studio ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu oraz jego szczegółowości.
 • Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem medii społecznościowych – Messenger, Direct.
 • Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku (50zł – małe tatuaże, 100zł – średnie tatuaże, 200zł – duże tatuaże), koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek.
 • Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż trzy dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia na 3 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.
 • Studio przesyła automatyczne powiadomienia SMS na dzień przed wyznaczonym terminem sesji z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wykonania tatuażu.
 • Klient, który umówił się na wykonanie tatuażu na jedną sesję i nie dał rady go zrobić z różnych powodów niezależnych od tatuatora (np. mocne krwawienie, narastająca opuchlizna /dotyczy całodziennych sesji/ uniemożliwiające wbicie tuszu pod skórę, niski próg bólu czy czekający w domu obiad) wówczas ustalana jest druga sesja i jej koszt.
 • Konsultacje dotyczące omówienia ewentualnego projektu w studio są darmowe.
 • Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
 • Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień sesji, w szczególnych przypadkach możliwe jest przedstawienie projektu wcześniej, jednak wymaga to indywidualnych ustaleń (w w/w sytuacji, odwołanie sesji po otrzymaniu projektu wiąże się z przepadkiem wpłaconego zadatku).

                                                                                   

                                                                                                             NUMER KONTA BANKOWEGO:

                                                                                                               STUDIO TATUAŻU BONANZA
                                                                                                 mBANK: 24 1140 2004 0000 3002 7987 0054

 
 
 
VOUCHERY:
 • Vouchery można nabyć osobiście w studio (istnieje możliwość wysyłki na terenie Polski po przedpłacie i zaksięgowaniu jej na koncie studio) – kwota jest dowolna.
 • Vouchery można wykorzystać przy każdym tatuażu (warunkiem jest przekazanie ich tatuatorowi przed rozpoczęciem sesji).
 • Termin ważności Vouchera to 6 miesięcy od daty zakupu.
 • Istnieje możliwość przekazania Vouchera innej osobie, należy jednak to zgłosić do studio.
 • Każdy klient, który posiada Voucher może dokonać dopłaty gotówkowej do droższej usługi tatuażu.
DODATKOWE:
 • Artysta ma prawo do wykonania zdjęcia lub filmu dokumentującego dany tatuaż oraz ewentualną publikację w prasie, portalach społecznościowych oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych. Akceptując regulamin zobowiązujesz się do prezentowania tatuażu podczas wykonywania zdjęcia w sposób wskazany przez artystę. W przypadku tatuaży umiejscowionych w okolicy miejsc intymnych zobowiązujemy się do ich cenzury.
 • Tatuaż jest rzemiosłem artystycznym i może nieznacznie różnić się od wykonanego projektu.

REGULAMIN STUDIO TATUAŻU BONANZA OBOWIĄZUJE OD DNIA 20.03.2020